PJESA I

 [1]

 [2]

 [3]

 [4]

 [5]

 [6]

 [7]

 [8]

 [9]

[10]

PJESA II

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

FJALORI

Esp-Shqip

Shqip-Esp


Mėsimi i dhjetė ( La Deka leciono)

Bonan matenon!

jen alvenis la deka leciono. Hodiau' ni klopodos ripeti c'iujn jam lernitajn gramatikajn elementojn, kiel afiksojn, finaj'ojn, prepoziciojn, ks., kiuj, kiel vi jam vidis, estas tre utilaj kaj gravaj. Jen ili:

Prefiksoj:

bo  dis  ek  eks  fi  ge  mal  re

Sufiksoj :

ac'  ad  aj'  an  ar  c'j  ebl  ec  eg  ej  em

er  estr  et  id  ig  il  in  ind  ing  ist  nj

obl  on  op  uj  ul  um

Tasko : Formu po unu propozicio kun c'i-supraj afiksoj.

Finaj'oj :

o  a  e  on  an  en  i  u  us

as  is  os  it  at  ot  int  ant  ont

iu  io  ia  ie  ies  ien  ial  iel  iom  iam

Tasko: Diru po unu vorto kun c'i supraj finaj'oj.

Prepozicioj:

al  anstatau'  antau'  apud  cis  c'e  c'irkau'

da  de  dum  ekster  el  en  g'is

inter  je  kontrau'  krom  kun  lau'  malgrau'

per  po  por  post  preter  pri  pro

sen  sub  super  sur  tra  trans  maltrans

Tasko: formu propoziciojn kun c'i supre menciitaj prepozicioj.

Nova teksto

Familianoj kunvenas

-Kiom rapide pasas tagoj! Morgau' estas la naskig'tago de via patro, Marko. Alvenos kelkaj familianoj kaj geamikoj. C'u vi bonvolus iom helpi? Trovu iomete da tempo por ordigi vian c'ambron. Mi s'atus kuiri ion bonan. Por la naskig'taga kuko mankas lakto en la hejmo. Necesas havigi iom da mang'aj'o en vendejo.-Bone mi ac'etumos por la naskig'tago. Sed anstatau' sidi kaj mang'egi kun neinteresaj familianoj, mi s'atus ekskursi kun klubanoj.- Kun kiuj klubanoj?-diris la patrino kaj j'etis iajn paperojn en paperujon.-Morgau' frue kunvenas anoj de mia sporta klubo.-Sed, kara mia, c'u g'uste morgau' vi devas foresti? C'u vi ne intervidig'as kun viaj samklubanoj tri foje semajne? -C'u mi rajtas proponi, ke mi kunmang'os kun la familianoj, sed en la dua parto de la tago, mi foriros kun miaj geamikoj. Post la kuko Maria kaj Petro certe parolos pri la malsukcesa veturado per au'to. Malinterese. Mi ne plu volas tion au'di. Kial ni ne havas iun ideoric'an onklon Bonifacio en nia familio? !

La patrino ridetis je liaj vortoj. S'i scias ke Marko iom tro parolas hodiau'- Kara Marko, ne sufic'as nur ric'eco de la ideoj. Necesas ankau' monujo plena por realigi ilin.

La patrino post iom da silento dau'rigis:

Nu, antau' kelkaj minutoj telefonis Ana, kaj ankau' s'i vizitos nin morgau'. S'i tre s'atas dolc'ajn kukojn, kvankam s'i atentas por ne dikig'i.

Tuj Marko s'ang'is la opinion. Sen Ana dum la ekskurso li estus tre soleca.-Patrino, tiuokaze mi tamen pasigos la morgau'an tagon hejme.

Respondu al la demandoj:

Kial Marko ne s'atas longe sidi kun samfamilianoj? Kion intencas fari li? Kiu jam telefonis al lia patrino? C'u Marko realigis sian planon por ekskursi? Kial?

  

Pas(Malantau'en)               Ballina(C'efpag'o)               Perpara(Antau'en)